Jean – Baptiste Siméon Chardin i koty

Clipboard10

Jean – Baptiste Siméon Chardin (1699 – 1779) – malarz francuski specjalizujący się w sztuce portretowej oraz scenach rodzajowych. Był członkiem Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, gdzie szczególnie ceniono jego talent do przedstawiania owoców oraz zwierząt. Wiele prac Chardina można dziś oglądać w paryskim Luwrze.