Koty Louisa Waina

Koty Louisa Waina

Louis Wain – brytyjski malarz i rysownik żyjący w latach 1860 – 1939; przeszedł do historii jako twórca kocich wizerunków

Koty Louisa Waina
Koty Louisa Waina

Koty Louisa Waina
Koty Louisa Waina

Koty Louisa Waina