Koty Louisa Eugene’a Lamberta

Koty Louisa Eugene'a Lamberta

Louis Eugene Lambert (1825-1900) – francuski malarz specjalizujący się w wizerunkach zwierząt – szczególnie kotów

Koty Louisa Eugene'a Lamberta
Koty Louisa Eugene'a Lamberta

Koty Louisa Eugene'a Lamberta
Koty Louisa Eugene'a Lamberta

Koty Louisa Eugene'a Lamberta